Checkje gek met leuke Gadgets en meer.

Volg voor meer:

Kleuren Vuurpoeder

Geef je kampvuur wat kleur met dit vuurpoeder. Met 2-3 el heb je tot 2 uur plezier van een heel kleuren festijn in je vuur. Dit is echt een showsteler.

5.900+ beoordelingen
★ 4,4/5

 17,14

Share

Beschrijving

Geef je kampvuur wat kleur met dit vuurpoeder. Met 2-3 el heb je tot 2 uur plezier van een heel kleuren festijn in je vuur. Dit is echt een showsteler. Je kunt helemaal verdwalen in de dansende kleurende vlammen.  Gebruik het wijs en zorg goed voor jezelf en je omgeving.

 

 

Let Op !! Gevaarlijk !!
  • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • Schadelijk bij contact met de huid.
  • Schadelijk bij inslikken.
  • Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • Veroorzaakt huidirritatie.
  • Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • Zeer giftig voor in het water levende organismen.